Danmarks Kommunistiske Partis parlamentariske strategi

DKP’s strategiske linje ved offentlige valg bygger på den kommunistiske tradition for enhedsarbejde. Under de nuværende forhold indebærer dette:

  1. Ved EU-valg støtter DKP Folkebevægelsen mod EU og arbejder for valg af dens kandidater. Kommunister, som er medlemmer af og aktive i Folkebevægelsen, arbejder dér for politisk og organisatorisk at sætte Folkebevægelsen i stand til bredest muligt at samle og repræsentere den danske EU-modstand.
  2. Ved folketingsvalg støtter DKP Enhedslisten og arbejder for valg af dens kandidater. Kommunister, som er medlemmer af og aktive i Enhedslisten, arbejder for at præge listens politik i en retning, der gør det muligt for listen at samle og repræsentere den bredest mulige opposition mod den borgerlige og socialdemokratiske kurs, mod kapitalisme og krise, EU- og NATO-politik.
  3. Ved kommunalvalg fastlægges DKP’s opstillingsstrategi (som det altid har været tradition) af de relevante lokale organisationer. Disse kan vælge at opstille på Enhedslisten, på andre brede socialistiske eller progressive lister eller på kommunistiske fælleslister. Opstilling på sådanne skal derfor ikke ses som et brud på partiets parlamentariske enhedsstrategi.

Da der i den senere tid har været rejst tvivl om DKP’s holdning til Enhedslisten, bør følgende understreges:
Dengang de partier, som skabte Enhedslisten, var kollektive medlemmer af listen, var det en given sag, at DKP bakkede op om Enhedslisten. Efter afskaffelsen af det kollektive medlemskab er det ikke længere på samme måde en given sag, men den parlamentariske strategi må være underkastet partiets løbende vurdering af den politiske situation. DKP ser dog ingen øjeblikkelig anledning til at ændre på vor strategiske støtte til Enhedslisten, og vi venter heller ikke, at en sådan anledning viser sig i overskuelig fremtid.

Vedtaget af landsledelsen den 20. februar 2005