Råd til mere

Råd til mere – tid til mere – plads til flere Det indgåede Industriforlig blev annonceret som alt andet end en ”krise-overenskomst”, men det ligner nu ellers meget. De små stigninger i mindstelønnen og fritvalgslønkonto lover ikke godt som Industriens bidrag til at bekæmpe den sociale dumping. Den øremærkede barsel var alligevel kommet som et […]

De danske soldater bør trækkes hjem fra Mellemøsten

I anledning af den tilspidsede konflikt i Mellemøsten efter drabene i Irak, har en række århusianske partier og græsrodsorganisationer drøftet situationen. Vi finder USA’s likvidering af den iranske general Qassem Soleimani og flere irakiske militsfolk helt uacceptabel. Derfor opfordrer vi regeringen til at tage åbent afstand fra dette brud på folkeretten. Danmark bør nu trække […]