Afskaf ghettolovgivningen!

Vi har modtaget denne opfordring til at kræve ghettolovgivningen afskaffet. Almen modstand – Forsvar beboerdemokratiet 17. juni kl. 11.00 ·  VI ER MANGE, DER KÆMPER FOR VORES HJEM. MEN VI HAR OGSÅ BRUG FOR DIG! Skriv under på dette borgerforslag for at afskaffe ghettolovgivning her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/…

Råd til mere

Råd til mere – tid til mere – plads til flere Det indgåede Industriforlig blev annonceret som alt andet end en ”krise-overenskomst”, men det ligner nu ellers meget. De små stigninger i mindstelønnen og fritvalgslønkonto lover ikke godt som Industriens bidrag til at bekæmpe den sociale dumping. Den øremærkede barsel var alligevel kommet som et […]