I anledning af krigen i Ukraine

I anledning af krigen i Ukraine udtaler Danmarks Kommunistiske Partis landsledelse: Europa er i krig. Europa behøver fred.Det er nu, vi skal rejse kravet for fred og nedrustning. Den ukrainske og russiske befolkning er blevet ofre i det storpolitiske magtspil. Dette må standses. Vi må stå fast på fredens vej og ikke bidrage til oprustning […]