35. Kongres

Dokumenter fra DKPs 35. Kongres, 2018