DR Deadline- Martin Krasnik med Bertel Haarder i studiet- dementi mod indsigelse

Disse åbne kilder kan ses her:

Det første link er den skriftlige dementi fra DR, af  udtalelser af Martin Krasnik i Deadline.

Andet link er Deadline fra 4. april med Jakob Rosenkrands, hvor der afsluttes med en mundtlig dementi.

Tredje link er den aktuelle Deadline hvor Martin Krasnik henviser til udtalelser fra bl.a. DKP¨´s landsmøde sidst i 80érne, hvor de talte for socialisme og hvor især venstre mente at det kommunistiske tankesæt var undergravende for det danske samfund. Martin Krasnik udtaler herefter at kommunisterne i 70- og 80érne,   opfordrede til at knuse staten med vold og magt- det stod i deres partiprogram, i pressemeddelelser og på bannere.

 

 

Knud Jespersen. 90 år 12. april 2016

images

Knud var i sit virke som formand for DKP dybt respekteret i partiet, men også i videre kredse.

Knuds parløb med Ib Nørlund har sat umistelige præg på vort parti.

En opfordring: Læs hans bog “en af arbejderklassens sønner” Forlaget Tiden 1979

Under kalenderen/begivenheder ligger et resume f hans politiske virke.

Danmarks Kommunistiske Parti Region Sjælland

Lørdag d. 9. april kl. 13. – ca. 17 holder vi årskonference i DKP’s sjællandske distrikt. Konferencen holdes i Fødevareforbundet NNF’s lokaler, Østre Parkvej 2G, i Ringsted.
Jacques Hersh, professor emeritus, holder oplæg. Det ene af hovedemnerne på konferencen bliver de nuværende nationale og internationale udfordringer på det politiske og økonomiske område.
Henrik Bang, indleder om det andet hovedemne.
Det andet hovedemne er også aktuelt. Spørgsmålet er, om – og i givet fald hvordan – vi kan støtte bestræbelserne på at genforene/samle de kommunistiske partier,

Henrik Bang og Jaques Hersh